Regenesis Touch en de Blue Dot energy

Regenesis Touch en de Blue dot Energy

 

Regenesis Touch en de blue dot energy

 

BIJZONDER KRACHTIG EN EFFECTIEF

Regenesis valt onder de Bio-Energetische behandelmethoden waarbij krachtige cellulaire energie wordt opgewekt (Blue Dot Energy). Deze wordt gebruikt om de resonantiefrequentie van het magnetische veld van de practitio-ner/behandelaar 

af te stemmen op een helende frequentie.

De practitioner/behandelaar past dat veld toe op de cliënt, waarbij het veld van de cliënt wordt beïnvloed en het genezingsproces op gang wordt gebracht. De toepassingen van de Regenesis energie is 

opmerkelijk effectief gebleken bij de behandeling van een groot scala aan aandoeningen en er zijn geen ongewenste 

reacties bekend.

 

ROBERT RASMUSSEN (9 juli 1919 – 12 september 2001)

 

De grondlegger van Regenesis Healing Therapie

 

zie verder op  http://www.youtu.be/bvv0cNx3jTI

Bij genoemde academie in het filmpje, heb ik mijn opleiding afgerond.